Bloghttp://schwabik.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskPraktické cvičenia z chémie (schwabik) Fri, 26 Apr 2013 21:49:28 +0200https://schwabik.blog.sme.sk/c/327099/Prakticke-cvicenia-z-chemie.html?ref=rssPozdravy z Prahy (schwabik) Fri, 26 Apr 2013 21:41:41 +0200https://schwabik.blog.sme.sk/c/327098/Pozdravy-z-Prahy.html?ref=rssVplyv médií na štrajk učiteľov (schwabik)  Vplyv médií na celospoločenské dianie je nespochybniteľný. Formuje myšlienky, názory, či konečné postoje k určitým javom a predmetom. Dokáže vytvoriť tzv. masový verdikt a určovať pohyb na osi normálnosť-nenormálnosť, prirodzenosť-neprirodzenosť, správnosť-nesprávnosť a podobne. Médiá disponujú persuazívnou funkciou, resp. schopnosťou a sú preto nepochybne nielen tvorcami verejnej mienky, ale aj prostriedkami manipulácie. Či už pristupujú k jednotlivým otázkam s úmyslom presviedčať alebo je tento prístup vecou náhody, stále je tu prítomný prvok globálnej komunikácie, ktorá so sebou prináša posolstvo či účinok na publikum. Výnimkou nie je ani aktuálny problém štrajku učiteľov, ktorý je denno-denne prezentovaný rôznymi médiami, avšak nie stále tým správnym spôsobom. Ak si v rámci kultúrneho povedomia vážime vzdelanie, alebo si túto skutočnosť máme uvedomiť, tak nás v tom v majú utvrdzovať aj médiá, ktorých úloha je nepodceniteľná.  Fri, 30 Nov 2012 19:57:23 +0100https://schwabik.blog.sme.sk/c/314879/Vplyv-medii-na-strajk-ucitelov.html?ref=rssTelevízia nie je nepriateľ, televízia sa dá vypnúť! (schwabik)To sú slová Jana Wericha, českého všestranne zameraného umelca z medzivojnového obdobia. Privádzajú ma k uvažovaniu o možnosti dištancie od akýchkoľvek televíznych médií a o dôsledkoch spojených s touto skutočnosťou. Vynárajú sa otázky typu: Do akej miery je dôležité byť informovaný, resp. neinformovaný? Je vôbec možné nezúčastniť sa tohto diania? Aký význam má pre človeka prísun rôznorodých správ? Môže dôjsť k informačnému útlmu a následnej dezorientácii v spoločnosti? Alebo naopak, môže byť tento odstup pre jednotlivca prospešný?Wed, 21 Nov 2012 18:53:15 +0100https://schwabik.blog.sme.sk/c/313941/Televizia-nie-je-nepriatel-televizia-sa-da-vypnut.html?ref=rss